Privacyverklaring De Herrieboerderij

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van De Herrieboerderij aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. De Herrieboerderij is statutair gevestigd te Duivendrecht aan de Berkenstraat 2 (1115AW), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 34232381 en draagt de naam De Herrieboerderij. De Herrieboerderij is per e-mail te bereiken via info@deherrieboerderij.nl en telefonisch via +31 (0)20 630 17 30. De Herrieboerderij hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens. Vandaar dat in deze privacyverklaring uitgebreid wordt uitgelegd hoe De Herrieboerderij omgaat met de verwerking van deze persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft De Herrieboerderij aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door De Herrieboerderij valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Herrieboerderij behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 07-02- 2020.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met De Herrieboerderij een overeenkomst sluit tot aankoop van een product in de webshop. Aankopen geschieden via www.deherrieboerderij.nl. Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn voor –en achternaam, adresgegevens, woonplaats, emailadres en telefoonnummer. De persoonsgegevens worden in eerste instantie gebruikt om contact op te nemen na het plaatsen van de bestelling indien dit nodig is en om de bestelling, in het geval van verzending, juist te kunnen afleveren. Daarnaast zijn de gegevens benodigd om facturen te verzenden, service te verlenen en eventueel een herinnering te verzenden. Daarnaast is er de mogelijkheid om u te registreren bij De Herrieboerderij. Bij dit formulier vragen we naast de bovenstaande gegevens ook naar land van herkomst. Het land van herkomst is van belang voor de verzending. De gebruikersnaam en het wachtwoord welke u gebruikt om in te loggen op uw account worden ook door ons verwerkt. Dit is van belang indien u bijvoorbeeld uw gegevens moet opvragen. De persoonsgegevens worden voor de wettelijke maximale termijn van zeven (7) jaren bewaard na het plaatsen van zijn of haar laatste bestelling. Indien de klant regelmatig bestellingen plaatst wordt er een herinneringsmail verstuurd na verloop van deze zeven (7) jaren waarin de mogelijkheid bestaat om de persoonsgegevens te doen vernietigen. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten. Zonder deze gegevens is De Herrieboerderij niet in staat om haar service te verlenen.

Cookies

De Herrieboerderij maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van De Herrieboerderij bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt De Herrieboerderij om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Zo maakt de Herrieboerderij bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om onder andere het aantal bezoekers van de website te meten.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van De Herrieboerderij. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. De Herrieboerderij is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. De Herrieboerderij raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door een bedrijf die door De Herrieboerderij is ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt zulke bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van De Herrieboerderij. Zo heeft De Herrieboerderij een accountant ingeschakeld die alle gegevens met betrekking tot belastingzaken en administratie verwerkt. Uw persoonsgegevens worden daarnaast enkel gedeeld met derden, niet zijnde verwerkers, als De Herrieboerderij op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

De Herrieboerderij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De webshop heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e- mail zenden aan info@deherrieboerderij.nl. Indien u een klacht wilt indienen over De Herrieboerderij met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Je kunt onze Privacyverklaring bekijken en downloaden via onderstaande link:

Privacy Policy